in

Phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam

Ngay sau khi ra mắt độc giả, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu đánh giá là tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.


Bạn có thể thêm linkbài viết và Đường Quên Gửi Đánh Giá Của Bạn Phía Bên Dưới Nhé

What do you think?

Trả lời

GIPHY App Key not set. Please check settings

'Hét' giá đất rồi bỏ cọc: Hội chứng và hệ lụy

Nguồn hàng quần áo thời trang giá rẻ nhất ở HCM