Latest news

  • in

    Review Tarot Kiều by Meo Con

    Là một dự án đặc biệt của Sử Việt, Tarot Kiều được ra mắt đúng vào ngày kỉ niệm 200 ngày mất của Nguyễn Du. Chúng ta có dịp ôn lại cuộc hành trình 22 lá Ẩn C…